Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU MISS SOPHIA
PROWADZONEGO PRZEZ FIRMĘ
P.P.H.U. LARETTI PASTUSZKA IZABELA.OFICJALNY Sklep internetowy Miss Sophia, działający pod adresem www.misssophia.pl prowadzony jest przez firmę P.P. H.U. LARETTI Izabela Pastuszka z siedzibą 42-200 Częstochowa, ul. Tenisowa 87/89 .(NIP: 9490019447, REGON: 151563298)
Jego celem jest umożliwienie dokonywania zakupów za pośrednictwem Internetu.

DEFINICJE:
Oferta - towary / produkty umieszczane na stronach Sklepu internetowego www.misssophia.pl
Klient - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Sklepie.
Koszyk - element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pomocą strony www.misssophia.pl
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt.
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

Dane kontaktowe:

1)  adres pocztowy:

     P.P.H.U LARETTI
     UL. TENISOWA 87/89
     42-209 CZĘSTOCHOWA

 

2)  adres poczty elektronicznej: sklep@misssophia.pl
 

3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: 
48 880 777 229   czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 
 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.misssophia.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Przeglądając ofertę należy wybrać model i rozmiar obuwia a następnie dodać do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”. Po wybraniu produktów następuje etap realizacji zamówienia,opcja wybierz formę wysyłki,formę płatności dalej należy kliknąć w koszyku przycisk „ DO KASY” a następnie wybrać jedną z 3 OPCJI-SZYBKI ZAKUP-REJESTRACJA LUB LOGOWANIE.
 3. Rejestracja konta daje możliwość podglądu w historię zamówień, brak konieczności wypełniania formularza z danymi przy następnym zamówieniu. W każdej chwili można zmienić swoje dane oraz ustawienia konta.
 4. Realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego dokonania płatności, chyba że wybrano formę zapłaty "za pobraniem". Zamówienie zostanie automatycznie anulowanie w przypadku braku wpłaty w ciągu 5 dni kalendarzowych, chyba że wybrano formę zapłaty "za pobraniem". Zamówione produkty do momentu zaksięgowania wpłaty nie są rezerwowane.
 5. Wszystkie ceny podane w sklepie są detalicznymi cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena towaru podana w treści danej oferty Sklepu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa.

 

      
           Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 DNI ROBOCZYCH , czas ten może ulec wydłużeniu bez podania przyczyny .
           Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas realizacji zamówienia nawet przez niego zawiniony.

         

 

               PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 1. 1.Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy                                                                                                                                                       2.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@misssophia.pl lub pismo wysłane pocztą na nasz adres:P.P.H.U LARETTI ,ul. TENISOWA 87/89, 42-200  CZĘSTOCHOWA z dopiskiem „Zwrot”.
  3.Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  Przykładowy formularz zwrotu znajduję się w załączniku nr.1.( poniżej pouczenia o prawie odstąpienia od umowy).                                                                                                                                                                           4. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar  niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na nasz adres: P.P.H.U LARETTI UL. TENISOWA 87/89 42-200 CZĘSTOCHOWA z dopiskiem Zwrot”.                                                                                                                                                                                    5.W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi prosimy o przesłanie wraz ze zwracanym  towarem dowodu jego zakupu (paragon lub faktura VAT).                                                                                     6.   Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w sytuacji, gdy zakupiony towar jest rzeczą nieprefabrykowaną, która została wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta). Dotyczy to produktów, które wykonano na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta. Są to towary wyraźnie zindywidualizowane, tak jak np. inny kolor podeszwy, cholewki lub rodzaj wykończeń.         7.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 
  8.  W przypadku odstąpienia od umowy P.P.H.U LARETTI niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez P.P.H.U. LARETTI.                                                                                      P.P.H.U LARETTI  może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.                                                                                                                                                              9.Zwrot płatności zostanie dokonany przez nas przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument.                                                                                                                                            10 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzecz.                                                                                                               11.Sklep internetowy nie przyjmuje "pobraniowych" przesyłek zwrotnych.               
 

             REKLAMACJE.

 1. P.P.H.U LARETTI jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. P.P.H.U LARETTI ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie na adres Biura Obsługi Klient  P.P.H.U.-LARETTI UL. TENISOWA 87/89 42-209 CZĘSTOCHOWA., z dopiskiem „Reklamacja "Prosimy o zwracanie obuwia na adres zakładu produkcji, skąd prowadzone są wysyłki: P.P.H.U LARETTI TENISOWA 87/89 42*209 CZĘSTOCHOWA.
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć P.P.H.U LARETTI dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury,  Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji ,który znajduję się na dole strony załącznik nr
         REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Sklep  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. przy użyciu formularza kontaktowego.
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z działaniem Sklepu.                                                                                                                                                              POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                                                                                                  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Miss Sophia prowadzonego przez firmę P.P.H.U LARETTI  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.                                                                                                                                                                           W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

       NEWSLETER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez P.P.H..U LARETTI Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów P.P.H.U LARETTI, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez P.P.H.U LARETTI. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

ZAŁĄCZNIK  nr 1.

alt

 
ZAŁĄCZNIK NR.2


PROTOKÓŁ REKLAMACJI
 
Niniejszy formularz proszę wydrukować, podpisać i wysłać na adres:  P.P.H.U. LARETTI PASTUSZKA IZABELA , ul. TENISOWA 87/89 42-200 Częstochowa ,  prosimy o przesłanie dowodu zakupu (paragon/faktura).  miejscowość i data: …………………….............................................  
 
imię i nazwisko nabywcy .............................................................................  
 
adres: ..............................................................................................................................  
 
telefon: ……......................................... adres e-mail: ......................................................  
 
data nabycia towaru ….................... numer paragonu / faktury VAT: ……...........................  
 
data stwierdzenia wady/uszkodzenia towaru: ....................................................................  
 
nazwa towaru, rodzaj, typ: 
 
.......................................................................................................................................  
 
ilość: ........ cena zakupu: .........................  
 
powód reklamacji (szczegółowy opis wady, uszkodzenia towaru): ………………….....................  
 
........................................................................................................................................  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 
żądanie reklamującego: ………………….................................................................................  
 
………………………………………………………………………….…………………………………………………………  
 
nr konta bankowego zgłaszającego reklamację:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego protokołu reklamacyjnego.  Decyzja sprzedawcy, co do sposobu załatwienia reklamacji: ….……………...............................  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                 (podpis reklamującego)

 


Przejdź do strony głównej
Instagram