» Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU MISS SOPHIA
PROWADZONEGO PRZEZ FIRMĘ
P.P.H.U LARETTI PASTUSZKA IZABELA.OFICJALNY Sklep internetowy Miss Sophia, działający pod adresem www.misssophia.pl prowadzony jest przez firmę P.P. H.U LARETT  Izbela Pastuszka z
siedzibą 42-200 Częstochowa, ul. Tenisowa 87/89 .(NIP: 9490019447, REGON: 151563298)
Jego celem jest umożliwienie dokonywania zakupów za pośrednictwem Internetu.

DEFINICJE:
Oferta - towary / produkty umieszczane na stronach Sklepu internetowego www.misssophia.pl
Klient - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Sklepie.
Koszyk - element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pomocą strony www.misssophia
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt.
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

Dane kontaktowe:

1)  adres pocztowy:

     P.P.H.U LARETTI
     UL. TENISOWA 87/89
     42-209 CZĘSTOCHOWA

 

2)  adres poczty elektronicznej: sklep.misssophia@.pl
 

3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: 
48 577 398 338   czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 
 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.misssophia.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Przeglądając ofertę należy wybrać model i rozmiar obuwia a następnie dodać do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”. Po wybraniu produktów następuje etap realizacji zamówienia,opcja wybierz formę wysyłki,formę płatności dalej należy kliknąć w koszyku przycisk „ DO KASY” a następnie wybrać jedną z 3 OPCJI-SZYBKI ZAKUP-REJESTRACJA LUB LOGOWANIE.
 3. Rejestracja konta daje możliwość podglądu w historię zamówień, brak konieczności wypełniania formularza z danymi przy następnym zamówieniu. W każdej chwili można zmienić swoje dane oraz ustawienia konta.
 4. Realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego dokonania płatności, chyba że wybrano formę zapłaty "za pobraniem". Zamówienie zostanie automatycznie anulowanie w przypadku braku wpłaty w ciągu 5 dni kalendarzowych, chyba że wybrano formę zapłaty "za pobraniem". Zamówione produkty do momentu zaksięgowania wpłaty nie są rezerwowane.
 5. Wszystkie ceny podane w sklepie są detalicznymi cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena towaru podana w treści danej oferty Sklepu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa.
 6. Warunki wykonania obuwia na specjalne zamówienie:
  • czas oczekiwania do 14 dni
  • bez dodatkowych opłat
  • przy zamówieniu modelu z obniżoną ceną obowiązuje cena regularna (przed obniżką)

 

 DOSTAWA
 1. Koszty wysyłki  ,KOSZTY WYSYŁKI POKRYWA KLIENT.
 1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany, według wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia, w następujący sposób:

  1) za pośrednictwem firmy kurierskiej INPOST


  2) Za pośrednictwem poczty polskiej

Termin realizacji zamówienia,wysyłki to 5 DNI ROBOCZYCH.

PŁATNOŚĆ
 1. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:
  • pobranie (zapłata kurierowi firmy INPOSTprzy odbiorze przesyłki
  • )pobranie (zapłata kurierowi firmy  POCZTA POLSKA przy odbiorze przesyłki)
  • PayPal (bez kosztów)
  • przedpłata na konto:

   konto w PLN:
   18 1540 1014 2101 7312 2397 0002
  • IZABELA PASTUSZKA
  • , 42-200 Częstochowa, ul. Tenisowa 87/89
 

 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru
 

 1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany, według wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia, w następujący sposób:

  1) za pośrednictwem firmy kurierskiej INPOST)


  2) Za pośrednictwem poczty polskiej

   

 3. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.
 4. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego do miejsca wskazanego przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej.
 5. W przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostarczenia zamówionego towaru ponoszą:

  1) Klient - w przypadku, gdy łączna cena zamówionych towarów jest niższa niż 700 zł,

 6. Koszty dostarczenia zamówionego towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynoszą:

  1) 14 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej INPOST. na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu,

  2) 8 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany przez system Paczkomatów InPost do Paczkomatu InPost wybranego przez Klienta w zamówieniu, a Klient przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem),
  3) Poczta Polska- 16 zł /pobranie 21 zł

 § 7 Prawo odstąpienia od umowy
 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1) dla umowy, w wykonaniu której P.P.H.U LARETTIr wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

  2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 3. Konsument może odstąpić od umowy informując P.P.H.U LARETTI o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: LARETTI, TENISOWA 87/89 42*200 CZĘSTOCHOWA. z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@misssophia.pl
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim P.P.H.U LARETTI przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar P.P.H.U LARETTI niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował P.P.H.U LARETTI o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: P.P.H.U LARETTI TENISOWA 87/89 42-200 CZĘSTOCHOWAl, z dopiskiem „Zwrot”.
 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez P.P.H.U LARETT
 9. P.P.H.U LARETTI nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy P.P.H.U LARETTI niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Miss Sophia
 11. Zwrot płatności zostanie dokonany przez P.P.H.U LARETTI przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,
 13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   

§ 8 Procedura rozpatrywania reklamacji
 

 1. P.P.H.U LARETTI jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. P.P.H.U LARETTIa ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie na adres Biura Obsługi Klienta  MISS SOPHIA P.P.H.U.-LARETTI UL. TENISOWA 87/89
 3. 42-209 CZĘSTOCHOWA., z dopiskiem „Reklamacja
 4. Prosimy o zwracanie obuwia na adres zakładu produkcji, skąd prowadzone są wysyłki: P.P.H.U LARETTI TENISOWA 87/89 42*209 CZĘSTOCHOWA.
 5. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć P.P.H.U LARETTI dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury,  Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje”
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Sklep MISS SOPHIA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep MISS SOPHIA o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. przy użyciu formularza kontaktowego.
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z działaniem Sklepu.
 4. Sklep Miss sophiazobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Miss Sophia prowadzonego przez firmę P.P.H.U LARETTI a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu
  Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 10 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez MISS SOPHIA Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów P.P.H.U LARETTI, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez P.P.H.U LARETTI. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

 

 

 

Załącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

  2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

  3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

  4) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest P.P.H.U LARETTI na adres poczty elektronicznej (adres e-mail): sklep@misssophia.pl
  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@misssophia.pl lub pismo wysłane pocztą na adres:

  P.P.H.U LARETTI
  ul. TENISOWA 87/89
  42-209 CZĘSTOCHIWA

  z dopiskiem „Zwrot”.

  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 2. Skutki odstąpienia od umowy


  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

   

  z dopiskiem „Zwrot
  .iP.P.H.U LARETTI
  ul. TENISOWA 87/89

  42-209 CZĘSTOCHIWA
   

   

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
P.P.H.U LARETTI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

P.P.H.U LARETTI
UL. TENISOWA 87/89
42-209 CZĘSTOCHOWA

e-mail: sklep@misssophia.pl
            

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Lp. Nazwa Symbol /rozmiar Ilość Cena jednostkowa brutto
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        


Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)                                                                   

     data

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)                                                                                                   

     Imię i nazwisko

Adres konsumenta(-ów)                                                                                                                  

     Adres
                                                                          

                                                                                                Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:                                                                 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 


Przejdź do strony głównej
Instagram